Driven by Dreams

Beste bezoeker,

Welkom op de het platform Driven by Dreams. Op de website vind je informatie over de zaken die ik doe en de plek waar vanuit ik beweeg op het internet.

Ik hoop dat je regelmatig terug komt naar deze plek als je op de sociale media platform linken ziet naar mijn stukken die ik publiceer. Op de achtergrond ben ik bezig met de ontwikkeling van methoden en trainingen die je misschien interessant zal vinden.

Werken met mensen: Ik werk als professional in het jeugddomein. Een dynamisch beroep met uitdagingen op veel vlakken, voornamelijk ontwikkelingsgericht. Mijn passie ligt bij het werken met mensen en de manier hoe mensen denken en doen, met een focus op jeugd en de manier hoe ze zich in de samenleving kunnen ontwikkelen.

Weer in de schoolbanken: Momenteel volg ik een opleiding voor het kwaliteitsregister jeugdzorg.   Met mijn kennis en ervaring in het werken met jeugd in het sociaal domein hoop ik de verbinding te kunnen leggen om echt stappen te zetten in de ontwikkeling van de jeugd.

Ik heb tot okt 2019 gewerkt als jongerenwerker en teamleiding voor Stg Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland  

Ik heb expertise op het gebied van:

  • Polarisatie radicalisering en extremisme
  • Samenwerking ketenaanpak jeugd.
  • Risico jongeren en zelforganisatie
  • Leefwereld benadering
  • Ambulant jongerenwerk

Ik bezig met realiseren van een platform om het jongerenwerk te beïnvloeden. Jongerenwerk.net

Muziek: Muziek is altijd al een passie geweest van mij, en is in de muzieksoort “techno” tot uiting gekomen. De muziek is nu een uitstap naar een nieuw universum, brengt rust, verdiept de gedachten en zet de dagelijkse beslommeringen even op een zijspoor. De muziek zorgt voor focus in de hectiek van de dag. Natuurlijk is er meer dan techno, maar het maakt niet uit welke bui ik heb, techno past altijd. Soms zal ik een liedje plaatsen dat ik zelf maak.

Link naar youtube

Natuur: De mens is natuur, ik leer van de wereld om me heen. Ik kan genieten van de mist de zon en de maan. Van het lich en het donker. Door de beoefening van de sport kitesurfen sta ik in contact met de natuur op ongekende wijze. Los van de wereld in gevecht met de elementen. Je zal nog wel eens een foto of plaatje van de elementen zien op de website. Kijk even onder foto’s in het menu voor de laatste foto’s die ik via  deel.