Lancering Platform JEP

De lancering van PlatformJEP.nl

In de Nederlandse samenleving hebben we te make met verschillende culturen, gemeenschappen en met burgers met verschillende geloven.

Het is daarom ook niet vreemd dat er binnen de verschillende groepen spanningen zijn die te maken hebben met het samenleven in een land als Nederland. 10 tot15 jaar geleden waren er in Nederland vooral problemen met jongeren die extreem rechts of links aanhingen. We hebben nu ook te maken met jongeren die extreem een geloof aan hangen. Een orthodoxe geloofsovertuiging is geen enkel probleem, het zegt wat over de mate van invloed die het geloof heeft in het leven van de individu. Maar als het geloof wordt gebruikt in combinatie met geweld en afkeuring van andere ideologieën hebben we het met elkaar over polarisatie en radicalisering

Omdat de thematiek in de samenleving een steeds belangrijkere rol krijgt is er een expertise platform in ontwikkeling gebracht met de naam platformJEP.

Op deze website is informatie te vinden over de manier hoe je als professional om kan gaan met Radicalisering, Polariasatie en extremisme.Ook zit er een hulplijn achter die je kan bellen als je vast zit in een casus en graag extern informatie en advies wil in handelingsperspectief.

Op de bijeenkomst was er een panel gesprek over de inzet van het platform, de kennis en expertise en de toerusting en borging in het professioneel domein. In het vervolg programma is er gesproken over het moraal kompas van de hulpverlener, en het bespreekbaar maken van maatschappelijke spanningen binnen je eigen organisatie. Leuk dat het platform mij quote. heeft gebruikt op sociale media, dat je soms even je eigen kompas uit moet zetten in de hulp aan een jongere. Omdat het niet gaat om mijn mening of visie, maar juist dat van de persoon die hulp nodig heeft. Ik zeg daarmee niet dat je zijn denken goed keurt, Maar zeg daarmee vooral dat je pas iemand kan helpen als je snapt hoe hij de wereld beleeft.

We gaan zien wat het platform gaat betekenen voor professionals in het sociaal domein.

      

 

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *