In gesprek over “onze jongeren”

Voor het werk in Leiden ben ik uitgenodigd om mee te luisteren bij een gesprek met de boodschap en thema -Blijf van onze jongere af- in Islamitisch centrum Imam Malik te Leiden.

Bij aanvang was er een grote groep met jongeren, ouders en betrokken in de ruimte aangekomen en moesten er meerdere stoelen bij gezet worden om de geïnteresseerde plaats te bieden. Om me heen kwamen wat jongens zitten rond de 16 tot 20 jaar. En de avond kon beginnen. De aanleiding van de bijeenkomst heeft ook te maken met de dood van een jongere van Marokkaanse afkomst uit Amsterdam die tijdens zijn stage is omgekomen in een buurtcentrum in deze zelfde gemeente. Een trieste gebeurtenis die de Marokkaanse gemeenschap heeft geraakt. Een van de 4 sprekers gaf aan dat de impact van de dood van deze knul het zelfde gevoel geeft als de dood van de Marokkaanse speler van Ajax Nouri, die wel onder totaal andere omstandigheden is overleden, maar ook de Marokkaanse gemeenschap diep heeft geraakt. De burgemeester van Leiden gaf in zijn verhaal het Leidsche beeld weer van de situatie. En dat deze niet overeenkomstig is met die van Amsterdam. Een collega van mij, Robin heeft een stuk verteld wat hij ziet, onder de jeugd vanuit zijn professie, en dat hij in diverse gevallen de vader mist in de opvoeding. Abdel hak. gemeenteraadslid PvdA gaf aan dat de moeders meer moesten bijdragen, door regie te nemen in het gezin, als deze ontbreekt. Deze werd afgesloten door een toespraak van de Imam over de geloofswaarden van de Islam.

In de 2de fase van het gesprek kon de zaal met de sprekers in dialoog en konden de vragen gesteld worden die onder de aanwezige spelen.  Jongeren hadden vragen over discriminatie en de moeite om mee te kunnen participeren. Ouders gaven aan in opvoeden soms tekort te schieten door culturele verschillen of gaven aan zich zorgen te maken over bijvoorbeeld onderwijs. Ingewikkelde vragen die op verschillende manieren werden benaderd door het aanwezige pannel. We hebben met diverse partijen uit het sociale domien een grote opgaaf om de jongeren waar het om gaat perspectief te bieden op een toekomst een plek in de samenleving en vertrouwen. Deze opgave is er niet alleen voor het sociaal domein maar ook voor de gemeenschap die zal moeten veranderen waardoor het voor de kinderen anders wordt om op te groeien in te toekomt. Voor de jongere die willen zijn er altijd kansen, alleen moet je wel gemotiveerd zijn om andere keuzes te maken.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *