Welkom op de bedrijfspagina Drivenbydreams.eu

De website waarop je alles kan vinden wat onder drivenbydreams wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Op de Blogpage vind je wat verhalen en uitingen in het algemeen. Omdat Driven by Dreams ook een plek is waar ik deel met de wereld.  

Als je iets maakt wat impact heeft...

Op internet vind je 3 websites die verwijzen naar Driven By Dreams deze websites vallen onder Driven by Dreams en zijn specialisaties of specifieke producten met een eigen webpagina.

Op deze website deel ik veel informatie over jeugd en jongerenwerk in de brede zin van het vak. Na ruim 15 jaar ervaring kan ik me met recht expert noemen. Nu zou ik een boek kunnen schrijven. Dit doe ik niet, ik maak een website met alles dat ik vind dat gezegd moet worden.  

Vraaghetzezelf.nl is het platform dat ik ontwikkel voor vraaggericht onderzoeken. Deze werkwijze levert veel informatie op.

 

Deze website gaat over digitaaljongerenwerk, ofwel online-jongerenwerk. Hoe kunnen professionals zich het beste begeven op sociale media. 

 

Sociale media lessen

Innovatie is mooi, maar sociale media geven ook regelmatig problemen. Met verschillende lesvormen kan ik in klassen aan de slag rond het thema sociale media. 

SpeeltuinApp

Met mijn kennis en ervaring help ik de speeltuinApp met groeien. De speeltuinApp is een gratis App waarin alle speeltuintje in de buurt zichtbaar worden. Onder de noemer #vanspelenkomtsporten draagt de App bij aan de toekomst een gezonde leefstijl

Film, muziek & Foto's

Het maken van foto’s en films vind ik leuk. Maken is 1, publiceren is 2.

Ik maak een web album waarin ik wat van de beelden zal tonen. Met film hoop ik aan de slag te kunnen gaan in 2020.  

Webhosting

Voor mensen die ik ken zorg ik voor goedkope webhosting zodat ze zich kunnen presenteren op internet. 

Facebook20
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram